KONTINGENT
 
 
Som medlem betaler du et kontingent, som fastsættes ved klubbens ordinære generalforsamling.
 
Overgangen fra aktivt til passivt medlem skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden overgangsdatoen.
 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 
 
HVORNÅR SKAL JEG BETALE KONTINGENT?
Kontingentet for aktive medlemmer bliver trukket på følgende datoer:
  • 1/2
  • 1/5
  • 1/8
  • 1/11
Det årlige kontingent for passive medlemmer bliver trukket 1/5. 
 
 
  
 
Navn: Bente Gardil
Telefon: 50 56 56 04
 
 
 
 
 
 
 
  
Hvis du som medlem eller forældre har spørgsmål til kontingent, kontakt da klubbens kasserer Bente.  
Freja Håndboldklub     Bellahøjvej 1     2700 Brønshøj Jyske Bank regnr. 5022 kontonr. 113381-7